Back

★ Muhammadiyah di Sumatera BaratMuhammadiyah di Sumatera Barat
                                     

★ Muhammadiyah di Sumatera Barat

Muhammadiyah di Sumatera Barat adolah sijarah nan maliputi jariah jo pangaruah organisasi iko dalam kahidupan masyarakaik Sumatera Barat. Di Indonesia, Sumatera Barat tanamo sabagai basis utamo Muhammadiyah bahkan malahiaan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah di tingkek nasional. Bagi Muhammadiyah, daerah iko dianggap penting karano dari sikolah Muhammadiyah gadang hinggo punyo banyak cabang di Indonesia.

Paham Muhammadiyah barasa dari Yogyakarta, kudian dibaok ka Minangkabau dek Sutan Mansur jo Haji Rasul. Pado 29 Mei 1925, kaduanyo mambukak cabang Muhammadiyah di Nagari Sungai Batang, Maninjau nan manjadi cabang Muhammadiyah patamo di lua Jawa. Dari cabang ikolah, organsasi Muhammadiyah manyebar ke saluruah Sumatera Barat

                                     

1.1. Sijarah Minangkabau pado awal abaik ka-20

Alam Minangkabau pado abaik ka-19 alah mandarito dek parang sudaro, Parang Paderi, antaro kaum agamo jo kaum adaik inggo kudian Balando turuik sato dan manang ateh panduduak satampek nan alah basatu. Kamanangan Balando mambuek wilayah Minangkabau sapanuahnyo ado dalam kuasonyo. Balando pun taruih maagiah kabijakan nan mambabanan panduduak Minangkabau. Inggo abaik ka-20 malatuihlah Parang Belasting dek Balando malangga sakato Plakat Panjang nan samustinyo indak buliah mamunguik pajak dari rakyaik Minangkabau. Dek kondisi Alam Minangkabau nan taruih mandarito, muncua lah gerakan-gerakan nan mambaok ide-ide pambaruan untuak mamajukan nagari. Ide-ide ko dibaok dek tokoh-tokoh alim ulama ataupun cadiak condokio nan mampunyoi lata balakang jo ideologi nan babeda-beda. Tokoh-tokoh tasabuik ado nan maangkek masalah agamo, budayo, pendidikan, inggo politik nan mambuek patikaian-patikaian baru di Minangkabau.

Ide pambaruan dalam agamo tatap batahan sabagai tema nan taruih muncua sajak Parang Paderi. Pado mulo abaik ka 20, Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, tokoh Minang nan alah manjadi guru gadang di Makah, manakankan paralunyo mamurnikan ajaran agamo sarato manulak taklid panarimoan ajaran agamo nan indak kritis. Pamahaman ko disebakan ka Minangkabau malalui murik-muriknyo, di antaro nan tanamo Syekh M. Jamil Jambek, Haji Abdullah Ahmad, Haji Rasul, jo Syekh Thaib Umar. Dalam pamahaman iko, alim ulama paralu rujuak baliak ka Quran jo Sunnah sarato barusaho sakuek tanago manggunokan akanyo untuak mahasiakan ijtihad. Tokoh-tokoh nan mandukuang pamahaman ko disabuik sabagai Kaum Reformis atau Kaum Mudo.

Alim ulama satampek maraso pamahaman nan dibaok Kaum Mudo sabagai ancaman karano batulak balakang jo nan dianuiknyo, nan kudian disabuik sabagai Kaum Tuo. Kaum Tuo didukuang dek alim ulama dari tarikaik-tarikaik sufi di Minangkabau.

Untuak mantanamolan ajarannyo, Kaum Mudo mambukak babagai institusi pandidikan jo publikasi media. Pado 1912, Haji Rasul manjadi guru di Surau Jambatan Basi, Padang Panjang, manggantian Haji Abdullah Ahmad nan fokus mandirikan Adabiah jo PGAI di Padang. Dari suraunyo ko, Haji Rasul maadopsi sistem pandidikan modern inggo akhianyo mambantuak Sumatera Thawalib, basamo Zainuddin Labai El Yunusy pado 1918. Kudian pado taun 1919 Syekh Ibrahim Musa dari Parabek bagabuang pulo inggo tabantuak jaringan sikolah agamo Islam nan labiah laweh antaro Padang Panjang jo Parabek nan diikuti pulo jo sikolah-sikolah lainnyo. Dalam pakambangannyo Sumatera Thawalib juo mangirim guru agamo kalua daerah, sarupo Sutan Mansur nan panah dikirim untuak maaja di Kuala Simpang, Aceh. Pado taun 1923 masuaklah pangaruah kuminih di tubuah Sumatera Thawalib nan dibaok dek Datuak Batuah, inggo akhianyo Haji Rasul mamutusan untuak baranti dari Sumatera Thawalib.

Salapeh baranti dari Sumatera Thawalib, Haji Rasul baliak ka kampuangnyo di Sungai Batang, Agam. Di sinan Haji Rasul mandirian organisasi nan banamo Sandi Aman, nan juo bafokus pado pambaruan agamo Islam. Namun, usahonyo ko banyak panulakan dari pangulu-pangulu Sungai Batang walau Haji Rasul adolah anak dari Syekh Kasai, ulama nan tapandang di sinan. Usaho-usaho Haji Rasul dinilai marugikan Kaum Adaik.

                                     

1.2. Sijarah Masuaknyo paham Muhammadiyah

Paham Muhammadiyah dibaok di Sumatra Barat dek parantau Minang nan pai ka Jawa Tangah. Sutan Mansur, nan juo murik dari Haji Rasul, marantau ka Pekalongan, Jawa Tangah untuak pai manggaleh kain batiak pado taun 1922. Hal iko dilakukannyo dek maaja bukanlah karajo nan sasuai untuaknyo. Dalam urusan niagonyo, Sutan Mansyur pai ka Yogyakarta dan basobok jo Kyai Haji Ahmad Dahlan. Dari patamuan ikolah Sutan Mansur baraja tantang Muhammadiyah nan akhianyo turuik sato untuak mangambangkan Muhammadiyah di Pekalongan. Inyo adokan tabligh Muhammadiyah di Pekalangon inggo mampunyoi murik-murik. Parantau Minangkabau lainnyo katuju pulo jo ajaran nan disampaikannyo inggo dibantuaklah Nurul Islam, organisasi untuak Parantau Minangkabau nan turuik mangambangkan dakwah Muhammadiyah.

Pado taun 1925, Haji Rasul pai bakunjuang ka Pekalongan untuak basilaturahmi jo Sutan Mansur nan juo minantunyo. Dari kunjuangan ko, Haji Rasul katuju jo ide Muhammadiyah, apolai mancaliak parantau-parantau Minangkabau nan turuik sato mangambangkan usaho dakwahnyo. Kudian, Haji Rasul pulang ka Sungai Batang, Maninjau dan mamulai managakan cabang Muhammadiyah. Wakatu itu, Haji Rasul alah mambuek parkumpulan banamo Sendi Aman Tiang Selamat. Dek karano Haji Rasul maraso tujuan parkumpulannyo basasuaian jo misi Muhammadiyah, inyo maubah jo malebur namo Sendi Aman Tiang Selamat manjadi Muhammadiyah, tapeknyo pado tangga 29 Mei 1925. Muhammadiyah di Sungai Batang dicatat sabagai cabang Muhammadiyah patamo di lua Pulau Jawa.

Pado bulan Juni 1926, Haji Rasul mambukak cabang Muhammadiyah di Padang Panjang, tapeknyo di Gatangan. Babeda jo nan di Sungai Batang, Muhammadiyah Padang Pajang alah punyo amal usaho, yaitu sakolah. Muhammadiyah Padang Panjang diresmikan padi 2 Juni 1926 dan dikatuai dek Saalah Yusuf Sutan Mangkuto. Sasudah Muhammadiyah tagak di Padang Panjang, baransua-ansua daerah di Sumatera Barat lainnyo mambukak cabang, takah Simabua pado 1927, Bukittinggi jo Payakumbuh pado tahun 1928, Kuraitaji jo Kubang pado tahun 1929, dan Padang pado 1930.

                                     

1.3. Sijarah Kongureh Muhammadiyah 1930

Aktif jo bakambangnyo Muhammadiyah di Minangkabau mambuek daerah iko ditunjuak manjadi tampek alek gadang Muhammadiyah. Di Solo, Haji Fakhruddin mausulan agar Minangkabau ditunjuak sabagai palaksana kongureh Muhammadiyah pado tahun 1930. Inyo beralasan, Minangkabau marupoan negeri nan mampu mamanuahi cito-cito Muhammadiyah, sekaligus pelopor pangambangan parsyarikatan di saluruah Sumatera, bahkan saluruah Hindia Timur.

Alek Kongureh Muhammadiyah diadoan pado tangga 14-21 Maret 1930 di Bukittinggi. Malakik kongres, para pimpinan Muhammadiyah bakureh untuak manambah jumlah ranting atau cabang. Salah saurang aktivis Muhammadiyah, Hamka bakuliliang nagari-nagari di Maninjau jo Bukittinggi untuk mambukak Muhammadiyah. Hasilnyo, alah tagak ranting Muhammadiyah di Tanjung Sani, Pandan, Galapung, Batu Nanggai, Muko Jalan, Sigiran, Airikir Koto Panjang, jo sadoalah nagari-nagari di Bukittinggi. Kudian, pangurusih Muhammadiyah Cabang Bukittinggi mambantu marintis cabang Sibolga jo Sipirok, samantaro Hamka surang bakureh mambkak cabang di Lakitan Pesisir Selatan basamo Samik Ibrahim. Sampai tibo masonyo kongureh, Muhmmadiyah di Minangkabau alah tersebar di 27 daerah.

Pado 15 Maret 1930, Kongureh Muhammadiyah ka-19 resmi dibukak di Lapangan Rookmakerplein, dakek Ngarai Sianok. Jumlah utusan nan tibo di alek pembukaan dipakiroan mancapai 20.000.                                     

2. Jariah

Dalam bidang agamo, Muhammadiyah di Sumatra Barat giaik malakuan pambaruan kaagamaan nan pado sangkek itu didominasi dek tarekat.

Samanjak badirinyo, Muhammadiyah di Sumatera Barat manunjuakan paratian nan gadang dalam bidang pandidikan. Hal iko dapek dibuktian dari parsyaratan nan diagiah kapado satiok rantiang atau cabang nan nio mandapekan pangasahan, musti talabiah dulu managakan sikolah. Tasebarnya babagai sikolah-sikolah nan dibuek de Muhammadiyah manunjuakan jariah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan.

Di bidang pendidikan, Muhammadiyah mambaok sistem modern. Sabalun Muhammadiyah ado di Sumatra Barat, lembaga pandidikan nan dimiliki dek umaik Islam masih tradisional dan indak sasuai jo tuntutan zaman. Sistem pembelajaran dilaksanoan tanpa kurikulum, tahun ajaran, sarato administrasi. Mato palajaran pangajian kitab tadiri dari ilmu sharaf / nahwu gramatika bahasa Arab, ilmu fikih, dan ilmu tafsir. Mode pandidikan jo pangajaran dengan basis utama nilai-nilai keagamaan iko sarupo takah pesantren. Muhammadiyah mancubo marombak sistem tradisional ka modern. Sikolah agama atau madrasah punyo kelas, kurikulum, tahun ajaran, sarato administrasi nan rapi. Kurikulum disasuaian jo pakambangan ilmu pangatahuan.

                                     

3. Rujuakan

Daftar pustaka

 • Abdullah, Taufik 2018. Sekolah dan Politik: Pergerakan Kaum Muda di Sumatra Barat, 1927 - 1933. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
 • Kayo, R.B. Khatib Pahlawan 2010. Muhammadiyah Minangkabau Sumatera Barat dalam Perspektif Sejarah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. ISBN 978-979-3708-91-1. OCLC 851394901.
 • Hasanadi, Seno 2015. Perkembangan Organisasi Muhammadiyah di Minangkabau Provinsi Sumatera Barat 1925-2010. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang.
                                     
 • Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat UMSB adolah salah satu universitas swasta tatuo di Sumatera Barat nan alah badiri sajak tanggal 18 November
 • Jawa Barat Akfar Muhammadiyah Kuningan, Jawa Barat Akpar Muhammadiyah Jember, Jawa Timur Akpar Muhammadiyah Banda Aceh, Aceh Muhammadiyah di Sumatera Barat
 • Taqwa Muhammadiyah adolah ciek alah musajik paliang gadang di Indonesia nan talatak di pusek Koto Padang, Sumatera Barat Musajik nan tagak di tangah - tangah
 • Daftar paguruan tinggi di Sumatera Barat barikuik iko mamuek sadonyo paguruan tinggi di Sumatera Barat nan barado di bawah pambinaan Kementerian Riset
 • Gampo bumi Sumatera Barat 2009 tajadi jo kakuatan 7, 6 Skala Richter di lapeh pantai Sumatera Barat pado pukua 17: 16: 10 WIB tanggal 30 September 2009.
 • Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc. lahia di Bukittinggi, Sumatera Barat 9 Juni 1942  maningga di Padang, Sumatera Barat 28 Juli 2018 pado umua 76 taun adolah
 • Muhammadiyah nan manjabaik Katua Majelis Hikmah Pimpinan Pusek Muhammadiyah Sabalunnyo Marzuki disarahi tugeh pulo sabagai Katua KNI Sumatera Barat
 • bahaso Batak Mandailing marupokan bahaso nan ado di Provinsi Sumatera Utara bagian selatan, Sumatera Barat jo Riau bagian utara dek urang Mandailing. Bahaso
 • Sumatera Thawalib marupoan salah satu dari organisasi massa Islam nan paliang awa badiri di Indonesia, sarato kusuihnyo di Sumatera Barat Sumatera Thawalib
 • Daftar tokoh Sumatera Barat ko cuma mamuek namo tokoh - tokoh nan laia di provinsi Sumatera Barat Indonesia. Tokoh tu barasa dari etnis suku Minangkabau
 • balandaskan Al - Qur an Muhammadiyah di Sumatera Barat Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama nan Dianut: Provinsi Sumatra Barat Badan Pusat Statistik


                                     
 • Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat UMSB di Padang, dan manaruihan kuliah doktornyo di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Perkuliahannyo di IAIN
 • Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. lahia di Bukittinggi, Sumatera Barat 22 September 1956  maningga di Yogyakarta, 2 Januari 2020 pado umua 63 taun
 • Martias Duski Pandoe adolah urang nan lahia di provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Mei 1930 di Lawang, Kabupaten Agam, anak katigo dari limo baradiak kakak
 • sacaro genetis badarah Minangkabau, baiak nan laia di Ranah Minang atau Sumatera Barat maupun nan laia di parantauan. Daftar ko bukanlah suatu daftar nan
 • H. Achyar Ilyas, S.E., M.A. lahia di Maninjau, Agam, Sumatera Barat 10 Februari 1948 umua 73 taun adolah surang ahli ekonomi Indonesia nan pernah
 • Kayu Tanam adolah sabuah nagari nan ado di kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat Indonesia.
 • ڤادڠ adolah kota nan paliang gadang di pasisia barat pulau Sumatera sakalian manjadi ibukota provinsi Sumatera Barat Indonesia. Namo kota iko, kini dirujuak
 • PWI Sumatera Barat Fadril Aziz Isnaini labiah dikana jo namo Infai. Inyo lahia di Maninjau, Kabupaten Agam, pado 3 September 1958 dan maningga di Padang
 • tasabuik, suku Jawa banyak bamukim di Lampung, Banten, Jakarta, jo Sumatera Utara. Di Jawa Barat mareka banyak ditamukan di Kabupaten Indramayu jo Cirebon
 • Gubernur Sumatera Barat periode kaduo pado 12 Februari 2016 sasudah mamanangan pamiliahan Gubernur Sumatera Barat Sabalunnyo, liau duduak di Dewan Perwakilan
 • wartawan jo pajuang kamardekaan asa Minangkabau. Inyo lahia di Kurai Taji, Pariaman Sumatera Barat tangga 28 April 1908. Samaun Bakri marupoan anak dari pasangan
                                     
 • Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif lahia di Sumpurkudus, Sijunjung, Sumatera Barat 31 Mei 1935 umua 85 taun adolah surang ulama, ilmuwan sarato pandidik
 • dari Kasultanan Indopuro, Pasisia Salatan, Sumatera Barat Bapaknyo adolah salah surang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pado tanggal 1 Juni 1943, Fatmawati
 • namo pena Hamka lahia di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 17 Februari 1908  maningga di Jakarta, 24 Juli 1981 pado
 • Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Harahap, E. M. 2016 Variasi Fonologi dan Leksikon Dialek Angkola Desa Sialagundi di Desa Aek Garugur
 • nan laia di Ranah Minang atau Sumatera Barat maupun nan di parantauan. Kusuih tantang tokoh - tokoh nan laia di Sumatera Barat dapek dicaliak di Daftar tokoh
 • Muhammad Isa Anshary lahia di Maninjau, Agam, Sumatera Barat 1 Juli 1916  maningga di Bandung, Jawa Barat 11 Desember 1969 pado umua 53 taun adolah
 • labiah tagok jo tageh daripado Muhammadiyah jo Al - Irsyad dalam mangadapi takhayul, khurafaik, jo bid ah nan bakambang di masyarakaik. Sangkek tu, Persis
 • Ganting adolah masjid nan talatak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat Indonesia. Mulai dibangun pado

Users also searched:

muhammadiyah di sumatera barat, organisasi di indonesia. muhammadiyah di sumatera barat,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →