Back

ⓘ Mahmoed Joenoes
Mahmoed Joenoes
                                     

ⓘ Mahmoed Joenoes

Prof. DR. H. Mahmud Yunus adolah ulama Indonesia. Inyo malewatkan wakatunyo sabagai pandidik jo pangajar. Inyo tanamo pulo malalui karya-karyanyo paliang saketek 75 judul buku, tamasuak manyusun Tafsir Quran Karim jo kamus Arab-Indonesia. Malalui jabatannyo di Departemen Agama, inyo manginisiasi jo mampajuangkan masuaknyo mato palajaran pandidikan agamo dalam kurikulum nasional. Buku-bukunyo masih dipagunokan untuak kaparaluan pangajaran madrasah jo pesantren Indonesia. Yunus manarimo gala doktor kahormatan di bidang tarbiyah dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta jo namanyo disamekkan untuak jalan manuju kampus IAIN Imam Bonjol, Padang.

Yunus mamulai pangalaman mangaja sajak remaja di surau jo Madras School, tampek dulunyo inyo mangikuti pandidikan. Inyo bagabuang jo Pasatuan Guru Agama Islam PGAI nan nantinyo mambidani babarapo sakolah Islam jo paguruan tinggi Islam paliamg partamo di Indonesia. Pado tahun 1923, baliau maambiak kuliah di Kairo, Mesir kamudian baliak ka kampuang halamannyo pado tahun 1931. Malalui Madras School, inyo mampakenalkan pajenjangan madrasah nan dipakai Indonesia kini ko. Pado tahun 1932, inyo mancurahkan wakatu mangajarnyo di Padang, mambuka Normal Islam School, sarato mamimpin Sekolah Tinggi Islam STI Padang.

Sajak pandudukan Japang, Yunus bakarajo dalam pamarintahan mambidangi masalah pandidikan Islam. Sasudah pandidikan Islam masuak dalam kurikulum di Minangkabau, sairing kamerdekaan Yunus manaruihkan usulannyo mamasukkan mato palajaran pandidikan agamo di sakolah pamarintah untuak dibalakukan di Sumatra hinggo disatujui pado tahun 1947. Barikuiknyo, mato palajaran agamo diadopsi dalam kurikulum nasional sajak 20 Juanuari 1951 lawat usulannyo sabagai pagawai Departemen Agamo. Pado 1 Juni 1957, Yunus manjabaik sabagai rektor partamo Akademi Dinas Ilmu Agama ADIA di Jakarta nan ditaruihkan manjadi UIN Syarif Hidayatullah. Jabatan tarakhianyo salamo manjadi pagawai Departemen Agamo adolah rektor partama IAIN Imam Bonjol sajak 1967 sampai 1970. Baliau maningga dalam umua 82 tahun pado tahun 16 Januari 1982.

                                     

1. Kahidupan awal

Mahmud Yunus adolah anak suluang dari tujuah basaudara dalam kaluarga patani Yunus jo Hafsyah. Inyo lahia pado 10 Pebruari 1899 Kalender Hijriyah: 30 Ramadhan 1316 di Nagari Sungayang, bajarak 7 km dari Batusangka, Kabupaten Tanah Datar kini. Inyo tumbuah gadang di tangah kaluarga ibunyo, Yunus alah mampaliekkan minat ka ilmu agamo sajak ketek. Urangtuonyo bacarai katiko inyo baumua tigo tahun, samantaro ibunyo manikah baliak jo maagiah Yunus sorang adiak padusi. Inyo baraja Al-Quran di Surau Talang kapado kakeknyo jo khatam katiko umua tujuah tahun. Setelah itu, ia menggantikan kakeknya mengajar di surau. Pada tahun 1908, ia masuk ke sebuah Sekolah Desa di Sungayang. Karena jemu dengan pelajaran yang sering diulang di kelas, pada tahun keempat ia pindah ke Madras School pimpinan Muhammad Thaib Umar di Surau Tanjung Pauh. Ia belajar setiap hari dari pagi sampai siang. Namun, ia menarik diri dari mengajar di surau ketika berumur 12 tahun, dan pada umur 14 tahun ia dipercaya menjadi mudir guru bantu di Madras School.

Pado tahun 1917, katiko Muhammad Thaib Umar jatuah sakik, Yunus ditunjuak untuak mamimpin Madras School. Katiko balangsuang rapek gadang ulama Minangkabau pado tahun 1919 di Surau Jambatan Basi, Padang Panjang, baliau tibo mawakili Muhammad Thaib Umar. Rapek ko maresmikan badirinyo Pasatuan Guru Agamo Islam PGAI, pakumpulan ulamo nan bagerak di bidang pandidikan. Yunus manjadi anggota paliang partamo PGAI sajak didirikan. Pado akhia tahun 1919, Yunus basamo-samo jo guru Madras School mandirikan cabang pakumpulan palajar Islam Sumatra Thawalib di Sungayang. Inyo mambangkikan kagiatan di bidang pandidikan malalui majalah Islam Al-Basyir. Majalah ko abik partamo sakalu pado bulan Februari 1920 di bawah asuhan Yunus.

Sajak inyo mangenal pamikiran Muhammad Abduh jo Rasyid Ridha lewat majalah Al-Manar, muncua kainginan Yunus untuak baraja ka Mesir. Walaupun sempat tahambek karano indak mamparoleh visa dari Inggirih pado tahun 1920, inyo akhianyo dapek barangkek lewat Penang, Malaysia pado bulan Maret 1923. Inyo mangurus visa basamo jo mamaknyo, Datuk Sinaro Sati di Padang. Biaya nan diparalukan salamo pajalanan ditangguang dek mamaknyo.

                                     

2. Rujuakan

Daptar Pustaka

  • Abdullah, Taufik 2009. Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra 1927–1933. Equinox Publishing. ISBN 602-8397-50-4.
  • Hashim, Rosnani 2010 dalam bahaso Inggris. Reclaiming the Conversation: Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago. The Other Press. ISBN 983-9541-74-9.
  • Saydam, Gouzali 2009. 55 Tokoh Indonesia Asal Minangkabau di Pentas Nasional. Bandung: Al Fabeta.
  • Ibrahim, Amran 2008. Riwayat Hidup H. Ibrahim Dt. Sinaro Sati 1988–1964. Jakarta.
  • Yunus, Mahmud 1979. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.