Back

ⓘ Haji Abdul Malik Karim Amrullah
                                               

Abdul Karim Amrullah

Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, bagala Haji Rasul, adolah surang ulama dan reformis Islam nan terkenal di Indonesia. Baliau marupoan pandiri Sumatera Thawalib, sakolah Islam modern nan partamo di Indonesia. Basamo Abdullah Ahmad, baliau adolah urang Indonesia partamo nan mandapek gala dotor kaormatan dari Universitas Al-Azhar, di Kairo, Mesir.

                                               

Pedoman Masyarakat

Padoman Masyarakat adolah majalah keagamaan nan tabit di Medan dan kamudian menyebar ka saluruah Nusantara pado masa panjajahan Balando di awal abaik ka-20. Pangalola utamo Padoman Masyarakat adolah Haji Abdul Malik Karim Amrullah nan tanamo jo Buya Hamka. Buya Hamka dan Padoman Masyarakat adolah duo hal nan saliang barkaitan. Lewaik majalah ko, Buya Hamka mangaluakan pikiran hebaik nan disukoi para intelek di saluruah Nusantara. Majalah Padoman Masyarakat dibantuak sabagai media dakwah jo kabudayaan Islam jo motto "Mamajukan pangatahuan jo paradaban badasarkan Islam". Babarapo karya Hamka ...

                                               

Merantau ke deli

Merantau ke Deli adolah novel Indonesia tabitan 1939 nan ditulih dek Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau labiah dikenal jo namo pena Hamka. Novel ko partamo kali tabik sabagai carito basambuang dalam majalah Pedoman Masyarakat. Merantau ke Deli batemakan pasoalan adaik Minang. Saurang laki-laki Minangkabau akan dicaliak hino kalau manikah jo padusi nan indak barasal dari Minangkabau. Dalam kato pangantarnyo untuak novel, Hamka manyabuik karyanyo ko "nan labiah mamuehkan hati" dari pado buku-buku roman nan inyo tulih sabalumnyo.

                                               

Dian yang Tak Kunjung Padam

Dian yang Tak Kunjung Padam adolah novel Indonesia nan ditulih dek Sutan Takdir Alisjahbana. Novel iko ditabikan patamo kali dek Balai Pustaka pado tahun 1932. Novel iko bacarito tantang kasiah indak sampai antaro Yasin jo Molek. Yasin indak dapek hiduik basamo jo kakasiahnyo, Molek, dek pabedaan status sosial. Tema saroman iko hampiang samo jo novel-novel Balai Pustaka lain pado masonyo.

                                               

Tenggelamnya Kapal van der Wijck (film)

Tenggelamnya Kapal Van der Wijck adolah film drama romantis Indonesia taun 2013 nan disutradarai dek Sunil Soraya nan diproduseri dek Ram Soraya. Film ko diadaptasi dari novel bajudul samo karangan Buya Hamka. Tenggelamnya Kapal Van der Wijck mancaritokan tentang pabedaan latar balakang sosial nan manghalangi hubungan cinto sapasang kekasih sampai kematian. Diproduksi dek Soraya Intercine Films, film ko antaro lain dibintangi dek Pevita Pearce, Herjunot Ali, Reza Rahadian, jo Randy Danistha. Jo biaya produksi nan tinggi, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck manjadi film tamaha nan pernah dipro ...

Haji Abdul Malik Karim Amrullah
                                     

ⓘ Haji Abdul Malik Karim Amrullah

Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah, pamiliak namo pena Hamka adolah saurang ulama jo sastrawan Indonesia. Baliau malewatan wakatunyo sabagai wartawan, panulih, jo pangaja. Baliau tajun dalam politik malalui Masyumi sampai partai tasabuik dibubaran, manjabaik Katua Majelis Ulama Indonesia partamo, jo aktif dalam Muhammadiyah sampai akhia hayatnyo. Universitas al-Azhar jo Universitas Nasional Malaysia manganugerahkannyo gala doktor kahormatan, samentaro Universitas Moestopo, Jakarta mangukuahan Hamka sabagai guru basa. Namonyo disamekan untuak Universitas Hamka miliak Muhammadiyah jo masuak dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia.

Dibayangi namo basa ayahnyo Abdul Karim Amrullah, Hamka acok malakuan pajalanan jauah surang. Baliau maninggaan pendidikannyo di Thawalib, manampuah pajalanan ka Jawa dalam umua 16 taun. Satalah sataun malewatan parantauannyo, Hamka kumbali ka Padangpanjang menggadangan Muhammadiyah. Pangalamannyo ditulak sabagai guru di sikolah miliak Muhammadiyah karano ndak mamiliki diploma jo kritik ateh kamampuannyo babahaso Arab malacuik kainginan Hamka pai ka Makah. Jo bahaso Arab nan dipalajarinyo, Hamka mandalami sijarah Islam jo sastra sacaro otodidak. Kumbali ka Tanah Aia, Hamka marintis karier sabagai wartawan sambia bakarajo sabagai guru agamo samantaro wakatu di Medan. Dalam patamuan mamanuahi karinduan ayahnyo, Hamka mangukuahan tekadnyo untuak manaruihan cito-cito ayahnyo jo dirinyo sabagai ulama jo sastrawan. Kumbali ka Medan pado 1936 satalah panikahannyo, baliau manabikan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanyo Di Bawah Lindungan Kabah jo Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, namo Hamka malambuang sabagai sastrawan.

Salamo revolusi fisik, Hamka bagerilya basamo Barisan Pengawal Nagari dan Kota BPNK manyusuri hutan pagunuangan di Sumatera Barat untuak manggalang pasatuan manentang kumbalinyo Balando. Pado 1950, Hamka mambao kaluarga kaciaknyo ka Jakarta. Meski mandapek pakerjaan di Departemen Agama, Hamka maunduaan diri karano tajun di jalur politik. Dalam pamiliahan umum 1955, Hamka dicalonan Masyumi sabagai wakia Muhammadiyah jo tapiliah duduak di Konstituante. Baliau talibek dalam parumusan kumbali dasa nagara. Sikap politik Maysumi manentang komunisme jo gagasan Demokrasi Terpimpin mamangaruahi hubuangannyo jo Sukarno. Usai Masyumi dibubaran sasuai Dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka manabikan majalah Panji Masyarakat tapi baumua pendek, dibredel dek Sukarno satalah manurunan tulisan Hatta - nan alah maunduaan diri sabagai wakia presiden - bajudua "Demokrasi Kita". Sairiang malawehnyo pangaruah komunis, Hamka jo karya-karyanya disarang dek organisasi kabudayaan Lekra. Tuduahan malakuan garakan subversif mambuek Hamka diciduk dari rumahnyo ka tahanan Sukabumi pado 1964. Baliau marampuangan Tafsir Al-Azhar dalam kaadaan sakik sabagai tahanan.

Sairiang paraliahan kakuasaan ka Suharto, Hamka dibebasan pado Januari 1966. Baliau mandapek ruang pamarentah, maisi jadwal tatok ceramah di RRI jo TVRI. Baliau mancurahan wakatunyo mambangun kagiatan dakwah di Musajik Al-Azhar. Kutiko pamarentah manjajaki pambantuakan MUI pado 1975, paserta musyawarah mamiliah dirinyo sabagai katua. Namun, Hamka mamiliah malatakan jabatannyo pado 19 Mei 1981, mananggapi takanan Mantari Agamo untuak manarik fatwa haram MUI ateh parayoan Natal basamo bagi umaik Muslim. Baliau maningga pado 24 Juli 1981 jo janazahnyo dimakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta.

                                     

1. Kahidupan awal

Hamka lahia pado 17 Februari 1908 di Minangkabau, Sumatera. Baliau lahia sabagai anak patamo dari tujuah urang basudaro dan digadangkan dalam kaluargo nan taaik malaksanokan ajaran agamo Islam. Ayahnyo banamo Abdul Karim Amrullah, ulama pambaru Islam di Minangkabau nan akrab dipanggil jo sabuikan Haji Rasul, samantaro amaknyo, yakni Sitti Shafiyah, barasa dari katurunan seniman di Minangkabau. Adopun abak dari Abdul Karim, atuak Hamka, yakni Muhammad Amrullah diingek sabagai ulama pangikuik Tarikaik Naqsyabandiyah.

Sabalun mandapek pandidikan di sikolah, Hamka tingga basamo neneknyo di sabuah rumah di dakek Danau Maninjau. Katiko baumua anam tahun, baliau pindah basamo ayahnyo ka Padang Panjang. Bak mano umumnyo anak-anak laki-laki di Minangkabau, sawaktu ketek baliau baraja mangaji jo lalok di surau nan ado di sakitar tampek baliau tingga, sabab anak laki-laki Minang memang tak punyo tampek di rumah. Di surau, baliau baraja mangaji jo silek, samantaro di lua itu, baliau suko mandangakan kaba, kisah-kisah nan dinyanyikan jo alek-alek musik tradisional Minangkabau. Pagaulannyo jo tukang-tukang kaba, mambarikannyo pangatahuan tantang seni bacarito jo mangolah kato-kato. Kelak malalui novel-novelnyo, Hamka acok mammunguik kosakato jo istilah-istilah Minangkabau. Samo halnyo sastrawan nan lahia di ranah Minang, pantun jo petatah-petitih manjadi bumbu dalam karya-karyanyo.

                                     

2.1. Karier Mandapek pandidikan

Pado taun 1915, salapeh umuanyo ganok tujuah tahun, baliau dimasuakan ka sabuah Sikolah Desa dan baraja ilmu pangatahuan umum misalnyo baretong jo mambaco di sikolah tasabuik. Pado maso-maso itu, sabagaimano diakui dek Hamka, marupoan zaman nan saindah-indahnyo pado dirinyo. Pagi baliau bagageh pai ka sikolah supayo dapek bamain sabalun palajaran dimuloi, kamudian sapulang sikolah bamain-main lai, bacari-carian, bamain galah, bagaluik, jo bakaja-kajaran, co anak-anak lainnyo bamain. Duo taun kudian, sambia tatok baraja satiok pagi di Sikolah Desa, baliau juo baraja di Diniyah School satiok sore.Namun sajak dimasuakan ka Thawalib dek ayahnyo pado taun 1918, baliau indak dapek lai sato palajaran di Sikolah Desa. Baliau baranti salapeh tamaik kelas duo. Salapeh itu, baliau baraja di Diniyah School satiok pagi, samantaro sorenyo baraja di Thawalib dan malamnyo baliak ka surau. Demikian kagiatan Hamka ketek satiok hari, sasuatu nan - sabagaimano diakuinyo - indak manyanangan dan mangekang kabebasan maso kanak-kanaknyo.

Salamo baraja di Thawalib, baliau bukan tamasuak anak nan pandai, bahkan baliau acok indak hadir babarapo hari karano maraso januah dan mamiliah mancari ilmu jo jalannyo surang. Baliau labiah sanang ado di sabuah papustakaan umum miliak gurunyo, Zainuddin Labay El Yunusy daripado dipusiangkan jo palajaran-palajaran nan harus dihafalnyo di kelas. Dari papustakaan tasabuik, baliau laluaso mambaco bamacam-macam buku, bahkan babarapo baliau pinjam untuak dibaoknyo pulang. Namun, karano buku nan dipinjamnyo itu indak ado hubuangannyo jo palajaran, baliau sempat dimarahi dek ayahnyo katiko katahuan tangah asyik mambaco Kaba Cindua Mato. Ayahnyo bakato, "Apokoh ang ka manjadi urang alim beko, atau manjadi urang tukang carito?"

Sabagai usaho untuak manunjuakan diri kapado ayahnyo dan sabagai akibaik dari pasantuahannyo jo buku-buku nan dibaconyo tantang dayo tarik Jawa Tangah, manyababkan Hamka sangaik baminaik untuak marantau ka Tanah Jawa. Pado katu nan samo, baliau indak lai tatariak untuak manyalasaikan pandidikan di Thawalib. Salapeh baraja salamo ampek tahun, baliau mamutuihan untuak kalua dari Thawalib, samantaro program pandidikan di sakolah tasabuik dirancang salamo tujuah tahun. Baliau kalua tanpa mandapek ijazah. Pado maso-maso salapeh itu, Hamka sempat dibaok ka Parabek, sakitar 5 km dari Bukittinggi pado taun 1922 untuak baraja kapado Syekh Ibrahim Musa, tapi indak balansuang lamo. Baliau labiah mamiliah sato ikuik kato hatinyo untuak manuntuik ilmu jo pangalaman manuruik caronyo surang. Baliau mamutuihan untuak batolak ka pulau Jawa. Namun, usaho nan patamo sempat tajegal dek ayahnyo.

                                     

2.2. Karier Marantau ka Jawa

Hamka alah bakelana ka sajumlah tampek di Minangkabau sajak baumua remaja, sahinggo dijuluaki dek ayahnyo jo "Si Bujang Jauh". Katiko baumua 15 tahun, salapeh mangalami suatu paristiwa nan mangguncangkan jiwanyo, yakni pacaraian urang gaeknyo, Hamka alah baniaik pai ka pulau Jawa salapeh mangatahui baso Islam di Jawa labiah maju daripado Minangkabau utamonyo dalam hal pagerakan jo organisasi. Namun satibonyo di Bengkulu, Hamka takanai wabah panyakik cacar, sahinggo salapeh sakitar duo bulan ado di ateh dipan, baliau mamutuihkan baliak ka Padang Panjang. Meski baitu niaiknyo untuak pai ka pulau Jawa indak tabanduang. Pado taun 1924, satahun salapeh cegak dari panyakik cacar, baliau baliak barangkek ka pulau Jawa.

Satibonyo di pulau Jawa, Hamka batulak ka Yogyakarta dan tingga di rumah adiak kanduang ayahnyo, Jafar Amrullah. Malalui pamannyo itu, baliau mandapek kasempatan mangikuti babagai diskusi jo palatiahan pagerakan Islam nan disalanggarokan dek Muhammadiyah jo Sarekat Islam. Salain mampalajari pagerakan Islam, baliau juo malawehkan pandangannyo dalam pasoalan gangguan tahadok kamajuan Islam co kristenisasi jo komunisme. Salamo di Jawa, baliau aktif dalam babagai kagiatan sosial jo agamo. Dalam babagai kasempatan, baliau baguru kapado Bagoes Hadikoesoemo, HOS Tjokroaminoto, Abdul Rozak Fachruddin, jo Suryopranoto. Sabalun baliak ka Minangkabau, baliau sempat mangambaro ka Bandung dan bajumpo jo tokoh-tokoh Masyumi co Ahmad Hassan jo Mohammad Natsir, nan maagiahnyo kasempatan baraja manulih dalam Majalah Pembela Islam. Salanjuiknyo pado taun 1925, baliau pai ka Pekalongan, Jawa Timur untuak manamui Ahmad Rasyid Sutan Mansur - nan wakatu itu manjabaik sabagai Katua Muhammadiyah cabang Pekalongan - sakaligus baraja kapadonyo. Salamo di Pekalongan, baliau tingga di rumah kakak ipanyo itu dan muloi tampil bapidato di babarapo tampek.

Dalam parantauan patamonyo ka pulau Jawa, baliau mangaku punyo samangek baru dalam mampalajari Islam. Baliau juo mancaliak ado pabedoan antaro misi pambaruan Islam di Minangkabau jo Jawa; jikok di Minangkabau ditujukan pado pamurnian ajaran Islam dari praktik nan dianggap salah, umpamonyo tarikaik, taklid, jo khirafat, mako di Jawa labiah baorientasi kapado usaho untuak mamarangi katabalakangan, kabodohan, jo kamusikinan.                                     

2.3. Karier Manunaikan ibadah haji

Satalah sataun lamonyo barado di Jawa, pado bulan Juli 1925 Hamka pulang kampuang ka Padang Panjang. Di Padang Panjang, inyo manulih di majalah nan bajudua Chatibul Ummah, nan baisi kumpulan pidato nan didanganyo di Surau Jembatan Besi, jo majalah Tabligh Muhammadiyah. Di tangah aktivitasnyo dalam badakwah malalui tulisan, inyo manyempatan bapidato di babarapo tampek di Padang Panjang. Namun pidatonyo justru dikritik kareh dek ayahnyo surang, nan mangecek "pidato-pidato se percuma, isi dulu jo pangatauan, barulah ado arti jo manfaatnyo pidato tu." Di sisi lain, inyo indak punyo ijazah, dan acok dipanggia "tukang pidato nan indak baijazah", bahkan inyo sempat mandapek kritikan dari sabagian ulama karano alun manguasai bana bahaso Arab.

Pado bulan Pebruari 1927, inyo mamutuskan untuak pai ka Makkah untuak mampadalam ilmu agamo, taasuak mampalajari bahaso Arab jo manunaikan ibadah haji nan partamo. Inyo pai indak basalam jo ayahnyo dan barangkek jo pitih surang. Salamo di Makkah, inyo koresponden harian Pelita Andalas sakaligus bakarajo di sabuah parcetakan punyo Tuan Hamid, putra Majid Kurdi, nan marupoan mintuo dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di tampeknyo bakarajo tu lah Hamka dapek mambaco kitab-kitab klasik, buku-buku jo buletin Islam dalam bahaso Arab.

                                     

3. Pautan lua

  • Indonesia Tafsir Hamka Online
  • Indonesia Jalan Istiqomah Sang Legenda Buya Hamka
  • Indonesia Info lain tentang Hamka
  • Indonesia Ceramah Buya Hamka